Retningslinjer for bruk av bilder i Haugerud IF

Haugerud IF har en stor aktivitet, - på mange arenaer, i ulike idretter og med mange aldersgrupper som deltakere. Dette ønsker vi å fortelle om til nærmiljøet, f.eks. gjennom hjemmesider og Facebook. Et bilde sier mer enn tusen ord, heter det. Slik også for vår aktivitet. Derfor ønsker vi å bruke bilder (og litt videofilm) til å fortelle om oss. Men vi skal være nøye med HVORDAN vi bruker bilder. Her er retningslinjer som skal følges i alle våre aktiviteter.

Bruk av bilder og videofilmer (for enkelthets skyld omtalt som «bilder» her) skal være en gjennomtenkt handling siden misbruk kan få store konsekvenser for dem som er avbildet, spesielt nå som mulighetene er så mange gjennom internett og sosiale medier. Det vil ikke alltid være lett å forutse konsekvensene av å publisere bilder. Dette er spesielt viktig når det er snakk om bilder av barn.

På den annen side; Haugerud IF har et ønske om og behov for å spre gode historier om aktiviteten i klubben; for å dokumentere det vi driver med, for å gjøre tilbudet kjent for flere mulig og for å skape stolthet og eierskap til klubben blant medlemmer og i nærmiljøet. Et bilde kan si mer enn tusen ord, sier ordtaket. Dette gjelder ikke minst for noe som er så aktivitetsrettet som idrett og trim. Derfor vil vi bruke bilder fra aktivitetene våre i trykksaker og i digitale medier. Men med forsiktighet og på en gjennomtenkt måte.

Her kan du lese retningslinjene følger.