Samarbeidsrådet Haugerud/Trosterud er i gang!

Nå er "Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud" en realitet! - Haugerud IF har vært med i oppstarten og ble en av de første lokale foreningene som ble medlem i rådet. Det har vært nyttig og hyggelig å knytte nærmere kontakt med andre frivillige krefter i nærmiljøet, sier HIF-leder Dag Endal.

 – Vi kan oppnå store resultater ved å jobbe nærmere sammen. Nå gjelder det å utnytte den positive vinden som blåser over Trosterud, Lutvann og Haugerud, sier HIF-lederen. 2016 ble Samarbeidsrådets første hele arbeidsår.

Rådet har  invitert alle lokale grupperinger her i området til å slutte seg til som medlemmer. Responsen har vært meget god. Nå er alle borettslag og sameier i området tilsluttet rådet, i tillegg til en lang rekke frivillige organisasjoner og foreninger.

Forsamlingen-fraSteinarSamarbeidsrådet er en møteplass for foreninger, borettslag, grupper og institusjoner som vil være med på å gjøre nærmiljøet vårt til et enda bedre sted å bo, både for barn, ungdom og voksne. De som vil knytte seg til, sender melding til kontaktpersonen Roar Lüthcke på e-post rluthcke@online.no eller mobil 905 38 526.

Rådet skal samle alle frivillige krefter i lokalmiljøet, på tvers av kjønn, alder, etnisk og kulturell bakgrunn, politisk og religiøs tilhørighet. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Alle organiserte grupperinger som ønsker det, kan bli medlem av rådet. Enkeltpersoner kan ikke være medlemmer, men kan delta i aktivitetene.

Den første aktiviteten rådet fikk gjennomført, var en aktivitetskalender som viser hva som skjer på Trosterud og Haugerud det neste halvåret. Denne ble produsert i samarbeid med Bydel Alna og takket være en stor innsats fra Charlotte Sætre, prosjektleder i bydelen.

Det er valgt en  styringsgruppe bestående av Dag Endal fra Haugerud IF som leder, Roar Lüthcke (Trosterudvillaen) som sekretær og kontaktperson, Carsten Schuerhoff (Haugerud kirke) som tiltaksleder og medlemmene Agatha Al-Saadi, Camilla Molobi og Per Kristian Løken.

En viktig oppgave for Samarbeidsrådet blir å mobilisere frivillige krefter til gjennomføring av Områdeløftet i samarbeid med Bydelen. Rådet blir et forum for å produsere gode ideer, diskutere behov og komme med innspill til Områdeløftet.