Slagkraft fungerer!

Haugerud IF gikk høsten 2022 inn i et samarbeid som var det første av sitt slag i idretten. Et samarbeid mellom Haugerud IF, Trosterud og Haugerud Skole og Mental Helse Ungdom. Målet har vært å lære deltagerne å få lettet på det de måtte sitte inne med gjennom fysisk aktivitet og gode samtaler.

Mental Helse Ungdom har siden skolestart tilbudt én boksetrening i uken for ungdomsskoleelever, og én trening i uken for barneskoleelever. Gjennom å bruke boksing som virkemiddel er målet å få deltakerne til å åpne seg og bli med på gruppesamtaler om temaer som barn og unge kan oppleve som vanskelige å snakke om. Etter 6 måneder og gjennomført første kull på begge skoler er alle parter i samarbeidet svært godt fornøyd!

Michael Lie i Mental Helse Ungdom er veldig fornøyd med samarbeidet så langt!

– Vi merker en stor forandring på enkle ting som oppmøte og struktur. De første treningene kom dem 15-20 minutter for sent til trening, og de tok det lite seriøst. Men når de fikk være med videre, og de ble vant med de reglene vi har her, så endret det seg raskt. Nå kommer de gjerne 10 minutter for tidlig og bare venter på å få være med, sier prosjektkoordinator for Slagkraft i Mental Helse Ungdom, Michael Lie.

– Det er så morsomt å høre at dette samarbeidet fungerer så bra! Rapportene fra begge skoler er at elevene virkelig får utbytte av dette her, og vi som idrettslag er stolte over at vi får muligheten til å fasilitere for et slikt samarbeid. Tilbudet er også blitt populært blant elevene, og det er det aller viktigste! Dette hadde aldri gått uten våre venner i judoen som stiller sine lokaler til disposisjon, og Bokseforbundet som stiller med utstyr, sier daglig leder i Haugerud IF, Thor Olav Delgado-Rodriguez.

Slagkraft er resultatet av et svært godt samarbeid!

Veien videre

I utgangspunktet er prosjektperioden over til våren, men Haugerud IF har ambisjoner om å videreføre prosjektet.

– Nå må vi sette oss ned med alle parter så fort som mulig å finne løsninger på hvordan vi skal finansiere Slagkraft neste skoleår og i årene som kommer. Dette er et viktig prosjekt for nærmiljøet, og ambisjonen må være at Slagkraft fortsetter på Haugerud så lenge som overhodet mulig, avslutter Thor Olav.