Store tall fra Tidenes aktivitetssommer

Nå er sluttrapporten fra "Tidenes aktivitessommer" ferdig. Tallenes tale er klar. Det BLE tidenes aktivitetssommer på Haugerud og Trosterud, enten man måler det i antall dager, timer, deltakere eller lederinnsats. Du kan se rapporten her med dokumentasjon i form av tekst, tall og bilder.

Haugerud IFs sommerprogram kunne tilby aktivitet hele 50 dager av skoleferiens 56 dager. På disse dagene ble det gjennomført i alt 306 aktiviteter eller treningsøkter.

Til sammen var over 3.900 deltakere med på aktivitetene, eller rundt 1.000 personer om man teller hver deltaker bare én gang.

Aktivitetene pågikk i totalt 654 timer. Hvis man regner om til “ukeprogrammer”, tilsvarer det rundt 21 aktivitetsuker. Da har vi tatt utgangspunkt i at ukeprogrammer ofte varer fem dager og med rundt seks aktivitetstimer hver av dagene.

Til sammen har 59 personer vært engasjert i gjennomføring av aktivitetene som ledere, trenere, instruktører og medhjelpere. Av disse har det vært 43 ungdommer som har hatt dette som sommerjobb i Haugerud IF.

Lederne har jobbet i alt 2.127 timer denne sommeren. Dette tilsvarer cirka 1,1 vanlig årsverk.

Tidenes aktivitetssommer Haugerud – sluttrapport

Takk til alle som har bidratt til å gjøre 2020-sommeren til en opplevelse; deltakere, instruktører og medhjelpere!

En spesiell takk til de som har gitt økonomisk støtte og dermed gjort det store sommerprogrammet mulig:

  • Oslo kommune/Oslo idrettskrets
  • Gjensidigestiftelsen
  • Bydel Alna
  • OBOS