Tirsdag: Velkommen til oppstart av sjakklubb på Haugerud!

Tirsdag 13 januar 2015 vil vi holde stiftelsesmøte for Haugerud sjakklubb ungdom, kl 18.00 på Haugerud ungdomsskole. Møtet er åpent for alle som vil bidra, også voksne. Alle kan bli medlemmer, men vi kommer i første omgang til å fokusere på et tilbud til barn og unge.

Sjakklubben skal gjøre det mulig for barn og unge å lære sjakk på Haugerud, og skape et miljø hvor de kan spille sjakk regelmessig hele året. Klubben vil være åpen for alle, men målområdet er Haugerud, Trosterud, Lutvann, Skjønnhaug og Tveita.

Alle som vil delta og bidra på en eller annen måte, er velkomne til stiftelsesmøtet:

Tirsdag 13. januar kl. 18.00 på Haugerud skole 

Klubbstiftelsen er en fortsettelse av kurskveldene vi har holdt på Haugerud skole i høst, hvor svært mange har gledet oss ved å møte opp for å spille og for å lære sjakk. Samtidig med stiftelsesmøtet for klubben, vil Geir Nesheim fra Sjakkforbundet lede sjakkspill for de som ikke ønsker å følge med på hele møtet.

I forbindelse med stiftelsen vil vi legge fram en semesterplan med detaljer om undervisning og andre aktiviteter fram mot sommeren. Målet vårt er kontinuerlig aktivitet hele året, utenom feriene, i hovedsak annen hver uke på Haugerud skole.

Alle som ønsker fortsatt sjakk på Haugerud bør møte opp, og delta på stiftelsen av Haugerud sjakklubb ungdom. Både barn, unge og voksne er velkomne.  

Vennlig hilsen

Dag Endal (Haugerud idrettsforening), Thomas Dahl (Boost Haugerud), Geir Nesheim (Norges sjakkforbund) og Mads Aanerud