Turneringer og påmelding

Terminlisten
Terminlisten er tilgjengelig fra forbundets hjemmeside under menyvalget Konkurranse. Velg her BadmintonPortalen. Direkte link er http://badmintonportalen.noVi mottar jevnlig innbydelser til ulike turneringer. Disse sendes kun ut til alle medlemmer dersom de foregår på østlandet og har et bredt utvalg av klasser. Dersom de kun er aktuelle for et fåtall spillere så sendes de kun til de. Påmeldingsansvarlig kan sende ut innbydelser til medlemmer ved forespørsel.

Påmelding
Klubben betaler påmeldingskontingent for barn og ungdom når de deltar i turneringer. Voksne betaler selv bortsett fra i nasjonale mesterskap og vi oppfordrer at de betaler på forhånd til klubbens kasserer eller til bankkonto: 9003.06.24679.

Arrangører ønsker primært samlet påmelding fra klubbene. Alle benytter nå forbundets påmeldingssystem på nett. Vi har valgt å samle det slik at påmeldingen skjer gjennom e-post til påmeldingsansvarlig i klubben. Benytt e-postadressen paameldinghif@gmail.com. Hvem som til enhver tid er påmeldingsansvarlig finner du under menypunkt «Styret».

Når trekning er foretatt må en vanligvis betale kontingent selvom en ikke møter opp. Si derfra ifra til arrangøren så raskt som mulig slik at man unngår å bli fakturert. Sier man fra etter at trekning er foretatt er det opp til arrangøren om man vil godta at man frafaller betaling ved sykdom eller andre grunner. Blir Haugerud fakturert startkontingenten uten at man har spilt, så vil både barn, ungdom og voksne måtte betale den selv.  

Finne trekningen og hvem som er påmeldt til en turnering
Gå via Badmintonportalen og velg menypunkt «Turnering». Søk opp aktuell turnering og velg den. Da finner du opplysninger om turneringen, deltakerliste og resultater. Vanligvis blir resultatene tilgjengelig samme dag som turneringen er slutt.