Vår stolthet.

Vår stolthet.

Klubbhuset ligger ovenfor asfaltbanene med utsikt utover kunstgressbanen.
Adressen er Dr.Dedichens vei 23.

Klubbhuset ble bygg på slutten av 80 tallet og ble reist på dugnad, klubben har aldri hatt lån på huset.

Det blir i dag brukt til møter og utleielokaler.