Velkommen til årsmøte 22. mars

Hovedstyret inviterer alle medlemmer, foreldre, trenere, lagledere og venner av klubben til årsmøtet 2018. Tidspunktet er torsdag 22. mars kl. 19.00 på klubbhuset. Her kan du se innkalling og sakliste for møtet.

Årsmøte 2018 i Haugerud Idrettsforening 22. mars 2018 kl. 19.00 på Klubbhuset.

Hovedstyret foreslår følgende sakliste for årsmøtet i klubben 2018.

Klikk her for å laste ned endelig sakliste.

1.    Åpning av møtet ved styreleder Dag Endal

2.    Konstituering

 • Godkjenning av stemmeberettigede.
 • Godkjenning av innkallingen.
 • Godkjenning av sakliste for møtet.
 • Valg av dirigent.
 • Valg av referent.
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 • Godkjenning av forretningsorden.

3.    Idrettslagets årsberetning 2017, herunder gruppeårsmeldinger.

4.   Regnskaper 2017

Styret legger fram regnskapene i flere versjoner for dem som vil,sette seg nøyere inn i klubbens økonomi:

5.    Medlemskap i Norges Danseforbund

6.   Utviklingsplan 2020 (fra hovedstyret)

7.    PlanprogramTrosterud/Haugerud

 • Hva skjer? Når kommer ny hall og idrettspark? Skolene? Vil første anlegg stå klart i 2021, slik Thomas Dahl håper på?

8.   Innsendte forslag og saker

 •        Frist for innsending iflg. vedtektene: 8. mars

9.   Kontingent og avgifter

 • Fastsette medlemskontingent
 • Gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til gruppene.

10.      Budsjett for 2018

11.  Valg

 • Leder og nestleder
 • Sekretær, økonomiansvarlig og AU-medlemmer.
 • To revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
 • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.
 • Andre verv

12.  Avslutning av møtet

Forslag til kandidater til valget kan sendes til valgkomiteens leder, Marius Folgerø, så snart som mulig: eirikmarius@gmail.com

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt inn til styreleder Dag Endal seinest 8. mars: dagend@online.no