Velkommen til idéverksted for Trosterud / Haugerud – mandag 23. mars

Hvordan vil vi ha det på Trosterud og Haugerud? Hvordan skal vi gjøre dette til et enda bedre sted å bo? Fritidstilbud? Boliger? Veier? Skoler og barnehager? Grøntanlegg? Nå inviterer Bydel Alna til et idémøte der alle kan komme med sine ideer til utvikling av nærmiljøet. Store og vidløftige ideer og små, konkrete forslag. Alt blir notert. Kom og fortell hva du har tenkt på.

Tid: Mandag 23. mars kl. 17.00-19.00. 

Sted: Haugerud senter, Bydel Alnas møterom 1. etg.

Bydel Alna vurderer muligheten for å starte en områdesatsing i ditt nærmiljø. Vi trenger din hjelp til å finne ut hva vi bør ta fatt i først.
Innspillene vil være med å forme et eventuelt områdeløft og gi kraft til søknader om finansiering.

Program:

  • Oppsummering av stedsanalysen som ble gjort i februar av Eriksen Skajaa arkitekter på oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Idémyldring og gruppearbeid – Hva kan du gjøre for å bedre området og hva trenger du for å gjøre det?
  • Oppsummering 

Enkel servering fra kl. 16.30. Velkommen!

Meld deg på innen fredag 20.03: www.bit.ly/ideverksted

Arrangør: Bydel Alna og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Kontaktperson: Charlotte Sætre, 45464059 / charlotte.satre@bal.oslo.kommune.no

 

Salen bakfra med Halvor som prater 600p.jpgFramdrift for en eventuell områdesatsing på Trosterud / Haugerud
Bydel Alna er i gang med et forarbeid der målet er å få på plass en områdesatsing for å bedre levekår og miljø i området de neste fem til sju år. Dersom satsingen blir finansiert kommer vi til å jobbe med både det fysiske og sosiale miljøet. Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo jobber med en langsiktig plan for området.

Bydel Alna og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arrangerte et informasjonsmøte 24. februar (bildet til høyre) om hva en områdesatsing på Trosterud og Haugerud kan innebære og hvordan EBY jobber for langsiktig utvikling av området. I februar har Eriksen Skajaa arkitekter gjennomført en stedsanalyse for området på oppdrag fra EBY. 

Les mer om Bydel Alnas arbeid for å undersøke mulighetene for en områdesatsing på Trosterud og Haugerud i politisk sak fra bydelsutvalget i november 2014.

 Forarbeidet for en eventuell områdesatsing på Trosterud / Haugerud blir lagt fram for politikerne i Bydel Alna i juni. Bydelsutvalget vurderer hvordan saken tas videre.