Vi har fått “ny” daglig leder!

I klubbens utviklingsplan 2020-2025 er en av prioriteringene våre å ansette en daglig leder. Det har vi nå lykkes med, og for mange er det et allerede kjent fjes som trer inn i stillingen. Thor Olav er vår nye frontmann! Nå kjører vi på, sier Thor Olav!

Utviklingsplanen 2020-2025 for Haugerud IF innebærer en økt satsing på aktivitet, sportslig utvikling, medlemstall, nye idrettsanlegg, frivillighet, lokalsamfunnet, samfunnskontakt og økonomi. For å kunne bære denne veksten og utviklingen som planen legger opp til, har vi hatt som prioritet å bygge opp en sterkere administrasjonsstruktur i klubben som kan følge opp og iverksette klubbens planer. – Vi måtte ikke lete langt etter å finne en kandidat, sier styreleder Dag Endal. – Hovedstyret i Haugerud IF har vedtatt at Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez blir klubbens nye daglige leder, i første omgang i halv stilling! Dette er et viktig steg for oss. Det stilles stadig størrre krav til at idrettslag har alle formelle og organisatoriske rutiner i 100% orden.

“Første dag på jobben” – Med en hilsen fra HIF-styret

Vinteren 2018 la klubben ut en forespørsel på Facebook der vi søkte etter folk som kunne bidra frivillig med administrative oppgaver, forteller styrelederen. – Ikke mange dagene etter sendte Thor Olav oss en melding på Facebook og sa han ønsket å bidra. Thor Olav studerte Sports Management (Idrettsledelse) ved Høgskolen i Molde på den tiden, og begynte derfor å gjøre administrative oppgaver for klubben fra Molde på frivillig basis.

Thor Olav sier det frivillige vervet har vært avgjørende. – Etter et frokostmøte med en representant fra NFF på Høgskolen i Molde fikk jeg et råd som har hjulpet meg mye i ettertid. Han var veldig opptatt at vi så verdien av å bidra frivillig selv om vi utdannet oss til betalte jobber innen idretten. Jeg tenkte egentlig ikke over det rådet frem til jeg så forespørselen til klubben på Facebook, og tok kontakt med Haugerud. Det er det beste rådet jeg har fulgt, og har nå endt opp i en stilling som daglig leder i barndomsklubben min. Det er jeg stolt av!

Haugerud IF ble valgt som én av klubbene i Oslo til å bli “Foregangsklubb” i regi av Oslo Idrettskrets, og klubben engasjerte Thor Olav i dette arbeidet. Forgangsklubb skal utvikle aktivitet og verktøy som utjevner sosiale forskjeller og skal vise at økonomi ikke trenger å være en barriere for å drive med organisert idrett.  I dette prosjektet utviklet Thor Olav klubbhåndboka til Haugerud IF, som nå skal fungere som styringsverktøyet klubben bruker internt i klubben og i møtet med eksterne aktører.

Høsten 2019 skulle Thor Olav ut i praksis i forbindelse med utdanningen ved Høgskolen i Molde, men grunnet regler ved høgskolen kunne ikke Haugerud IF være praksisplass. Klubben bestemte da å heller tilby Thor Olav en stilling som prosjektleder i klubben frem til sommeren 2020. Gjennom vinteren har Thor Olav jobbet videre med Foregangsklubb, Sosiale Medier, startet opp Haugerud E-sport, pluss andre oppgaver.

Etter årsmøtet i mars 2020 ble også Thor Olav valgt til ny styreleder i Haugerud IF Fotball.

– Det har vært et hektisk år. Da jeg ikke kunne ha Haugerud IF som praksisplass, måtte jeg ta ekstra fag ved siden av stillingen i Haugerud IF og det normale studieløpet. Det har vært mange baller i luften med studier, prosjektleder og ny styreleder i fotballen, men det har gått bra. Det er godt å endelig være ferdig med studiene slik at fokuset kan ligge kun på Haugerud IF, sier Thor Olav.

Mange av dere har møtt Thor Olav i ulike sammenhenger, men hvem er egentlig Thor Olav?

29 år, ferdig med tre år ved Sport Management og er opprinnelig en Haugerud-gutt som bodde oppe i Larsbråtveien. – Jeg spilte barndomsårene mine i Haugerud IF  Fotball før jeg spilte ungdomsårene i Oppsal IF. Jeg har gode minner fra begge leire, og jeg husker vi var på Haugerudbanen fra tidlig morgen til seint på kveld i alle aldre. Fantastiske minner å ha med seg i voksen alder, oppsummerer Thor Olav.  – Det å gå forbi Haugerudbanen idag å se at barn og unge gjør det samme gir meg mye glede. Fotballen står sterkt på Haugerud! I ungdomsfotballen i Oppsal ble vi en god kameratgjeng, og verdien av det kameratskapet har vært viktig for meg.

Mange av de gutta som spilte i Oppsal er noen av mine nærmeste venner idag, og den tida vi hadde sammen på det fotballaget har nok vært en faktor for at jeg virkelig forelsket meg i fotball og idrett, og for at jeg utdannet meg innen idretten. Idrett er den beste arenaen for inkludering, verdiskapning og samhold. Det er verdier jeg har lært gjennom fotballen som jeg har tatt med meg videre. Nå om dagen holder jeg på med idrett fra kontoret, men jeg har lenge vurdert om Haugerud IF Innebandy trenger en ny flaskebærer på andrelaget, sier Thor Olav.

– Nå gleder jeg meg til å sette i gang i ny stilling som daglig leder for “HIFen” og realisere de planene klubben har meislet ut i utviklingsplanen. Det er en voksen oppgave, men jeg har et veldig bra styre i ryggen, samt alle de ressurspersonene som er ute i gruppene. Jeg har nå vært her i snart ett år, og fruen sier plapra går hver gang jeg har vært på jobben, så jeg tror det betyr at jeg trives veldig godt i Haugerud IF! Vi har mange spennende planer på gang med Sommerprogrammet, sportslig utvikling i gruppene, nærmiljøutvikling og utvikling av nye idrettsanlegg. Jeg føler meg heldig som får lov til å være med på alt dette, avslutter Thor Olav.