Waqas og Rana tar lederskapet i Områdeløftet

Områdeløft Trosterud Haugerud har tatt fatt på et nytt arbeidsår, et år som vil innebære store oppgaver og gi synlige forandringer. To nye unge representanter fra lokalmiljøet står nå i spissen for styringsgruppa; Waqas Sarwar som leder og Rana Razavey som nestleder.

Områdeløftet, som skal forbedre både de sosiale og fysiske omgivelsene på Trosterud, Lutvann og Haugerud, er nå inne i sitt fjerde år. Dette ble markert med oppnevning av ny styringsgruppe som skal representere lokalbefolkningen og bydelspolitikken. Denne nye gruppa har mange nye ansikter. To av dem er ungdom med innvandrerbakgrunn.

Ekstra hyggelig er det at nettopp de to ungdommene nå er valgt som ny ledelse i styringsgruppa. Waqas Sarwar er ny leder og får med seg Rana Razavey som nestleder. Waqas er politisk oppnevnt representant på vegne Bydelsutvalget og Arbeiderpartiet, mens Rana er ungdomsrepresentant som jobber ved Haugerud skole og har vært involvert i flere kull av Unge ledere.

Det er vedtatt en ambisiøs plan for Områdeløftet i 2020. – Største sak blir nok alt som skal gjøres i Trosterudparken, både med grønne tiltak og med bygg for kulturaktivitet, sier Dag Endal som tar en ny periode i styringsgruppa. – I 2021 skal en helt ny park være på plass der bl.a. parsellhagene inngår. Disse skal flyttes over veien fra Haugerudsida for å gjøre plass til bygging av ny idrettshall i hjørnet ved rundkjøringa nederst i Dr. Dedichens vei. Dette er en viktig forutsetning for å komme i gang med bygging av idrettsanlegg og skoler så raskt som mulig.

Her kan du laste ned planen for Områdeløftet i 2020

Opprusting av Markaporten Lille Wembley blir en annen stor sak, og det samme gjør ferdigstilling av Haugerudparken. Nordre Trosterud gård skal rehabiliteres etter brannen for en tid tilbake, og sambrukslokalet H2 skal utvikles som møteplass for lokale grupperinger.

Styringsgruppa som nå er opprettet består i tillegg til Waqas og Rana av Uzma Khan, Per Kristian Løken, Dag Endal, Karin Woldseth, Latifa El Azizi og Carsten Schuerhoff.

Her kan du følge Områdeløftet på Facebook.

(Bilder: Idil Mohammed, Områdeløftet)