Arbeidsinstruks

 ARBEIDSINSTRUKS FOR ANSATTE I
”ÅPEN-HALL-PROSJEKTET”

Branninstruks
1. Alle ansatte skal gå gjennom, og gjøre seg kjent med, branninstruksen, rømningsveier, branntavle etc.
2. Branninstruksen ligger i hvitt skap under branntavlen.

Konfrontasjoner
3. Ved konfrontasjoner/tilspissede situasjoner med brukerne (ungdommene) i hallen SKAL voksne ansatte
    kontaktes. KUN voksne skal ev. mekle og avlede situasjonen.
4. Ved ulykker/skader av/på brukeren SKAL voksne ansatte få beskjed for ev. å kontakte foresatte.
5. Førstehjelpsskrin ligger i utstyrsrommet i kiosken.

 Stenging
6. Kiosken stenger kl. 21.30.
7. TV/spill pakkes sammen og kjøres bort kl. 21.30.
8. Aktiviteter slutter kl. 22.00.
9. Brukere av hallen skal være ute av hallen kl. 22.00.
10. Det er alles ansvar å påse at alle brukere er ute av hallen kl. 22.00 og sjekke at dører og vinduer
      er lukket/låst.
11. Dette skal bekreftes til de voksne ansatte som er på vakt.
12. Telefonliste over alle ansatte ligger i kiosken.

HOVEDLEDER – voksnes ansvar:
1. Plukking og tømming av søppel.
2. Samle inn flasker.
3. Påse sikkerheten i pågående aktiviteter.
4. Gå sjekkerunder i garderober og ganger hver time.
5. Påse at dører og garderober er avlåst før oppstart kl. 18.00.
6. Voksne vakter møter i klubbhuset kl. 17.15. Nøkkel hentes på RIMI på Haugerud senter
7. KUN voksne opptrer som konfliktløsere etc.
8. Voksne får beskjed om ev. skader/ulykker for ev. kontakt med brukerens foresatte.
9. Opptre positiv, motiverende, kommuniserende og sørge for at alle trives.

 UNGDOMSLEDER – ungdommens ansvar:
1. Bokføre alle brukere med navn/sted.
2. Ansvar for oppsetting av utstyr til aktiviteter.
3. Opptre imøtekommende, aktive og positive samt være pådrivende mot brukerne av prosjektet.
4. Kommunisere, opprette tillitsforhold og motivere til deltagelse i aktiviteter.
5. Forebygge hærverk og mobbing.
6. Arrangere 1 – 2 konkurranser i løpet av kvelden.
7. Ev. premiering avtales på forhånd.