Bildealbum og fotoregler

Åpen hall er et offentlig arrangement på et offentlig sted. Det betyr at de som er der, kan komme til å bli tatt bilde av. Noen ganger vil vi som arrangører ta slike bilder og spre i sosiale medier for å rapportere fra aktiviteten i Åpen hall for å skape større åpenhet rundt prosjektet. Mange lurer på hva som skjer inne i denne “bunkersen”, både på vanlige kvelder og på lørdagene.

Hvis noen av bildene går nærmere inn på enkeltpersoner, vil disse bli spurt om tillatelse. Vi vil alltid vurdere hvert bilde som blir lagt ut slik at bildene viser deltakere bare i positiv aktivitet og i positive situasjoner. Bare unntaksvis vil personnavn bli knyttet til bildene, og da etter godkjenning fra dem det gjelder.

Hvis noen ber om at et bilde som de er med på, skal bli slettet fra våre hjemmesider eller sosiale medier, vil vi gjøre dette, så sant vedkommende er tydelig og gjenkjennelig på bildet.

Som generell regel har vi at de som av vektige grunner ikke kan bli fotografert (f.eks. om de lever på hemmelig adresse og ikke må bli gjenkjent), må si fra til en ansvarlig leder for aktiviteten eller arrangementet. Da vil vi sammen med vedkommende sørge for at hun/han ikke blir tatt bilde av.

Her er et bildealbum fra aktiviteter i Åpen hall fra de siste årene.