Haugerud IF 50 år!

Haugerud Idrettsforening ble stiftet i november 1970, den gangen området vårt var helt nytt. Det betyr at klubben har drevet idrett og mosjon i femti sammenhengende år! 50 år med aktivitet for barn og unge. 50 år med frivillig innsats. 50 års kulturarbeid. Idrettslaget er en viktig bidragsyter til å gjøre Trosterud og Haugerud til et flott sted å bo.

På slutten av 60-tallet ble mange av borettslagene på Haugerud bygd. Men områdene rundt blokkene var uferdige, og tilbud til barn og unge var det lite av. Til gjengjeld var det veldig mange barn her, siden kravet for å få fire-romsleiligheter var at man hadde to barn.

Idrettslaget startet helt i det små. I Haugerud borettslag ble det oppnevnt en idrettskomite som skulle lage noen aktiviteter for alle de unge som ikke hadde fritidstilbud. Først ble det fotballtrening, siden tilbud om orientering og ski. Etter litt fram og tilbake ble Haugerud IF stiftet 26. november 1970, tre dager før fristen til å melde på fotballag til neste sesong.

De femti årene skal naturligvis feires! Hele 2020 og på mange måter. På denne hjemmesida vil du finne nyheter om jubileet pluss informasjon om hva som skjer i klubben, femti år etter at den ble stiftet. Nedenfor ser du filmen som viser klubben slik den er i sitt femtiende år.

Tilbake