«Unge ledere» med kursavslutning på Stortinget

Det ble en spesiell og stilig avslutning for kursdeltakerne på «Unge ledere» sist onsdag. Stedet var Stortinget, og stortingsrepresentant Jan Bøhler var vertskap. Kvelden ble en fin innføring i norsk historie og politikk. Punktum ble satt med at Bøhler delte ut kursbevis til alle deltakere.

Kursopplegget «Unge ledere», utgaven for eldre ungdom, har gått siden oktober 2018 med en serie temakvelder om lederskap, teamarbeid, sosiale medier, gruppepsykologi, aktivitetsledelse, planlegging av arrangementer og flere andre tema.

Et foreløpig punktum ble satt søndag 1. september da Unge ledere bidro til gjennomføring av gatefesten ved Trosterudvillaen og siden arrangerte en stor fotballturnering med grillfest for ungdom. Som en bonus og formell avslutning på kurset ble deltakerne invitert til temakveld på Stortinget den 17. september.

Nå inviterer Haugerud IF og Oslo idrettskrets til nytt kursopplegg for ungdom mellom 16 og 24 år. Les mer her. Kursene er et prosjekt under Områdeløft Trosterud Haugerud.

Vertskap på Stortinget var Jan Bøhler, nå bosatt på Ellingsrudåsen og kanskje den stortingsrepresentanten som har snakket tydeligst og lengst om Groruddalens behov. Dette engasjementet kom også tydelig fram under omvisningen i Stortingskorridorene og i diskusjonene med ungdommene etterpå.

–  Jeg håper at dere føler dere som viktige personer, for det er dere! I Groruddalen trenger vi ungdommer som dere, noen som er villige til å stå fram som ledere og rollemodeller for andre unge, var Bøhlers appell til de unge lederne fra Haugerud og Trosterud. – Ha tro på dere sjøl og på de viktige sakene dere brenner for. Da kan dere bidra til at også andre unge får tro på seg sjøl.

Det er ikke bare statsråder og stortingspolitikere som jobber med viktige ting. Det er naturligvis viktig med sterke politikere og gode politiske vedtak, men vi klarer oss ikke uten de mange tusener som gjør en innsats hele nede på grasrota, blant barn og unge og sammen med dem. Dette lærte jeg den perioden jeg jobbet som leder på Trosterudklubben, sa Jan Bøhler da han fortalte om sin oppvekst og erfaring fra Groruddalen.

Han oppfordret de unge lederne til å sette seg høye mål, snakke for ungdommene i Groruddalen og engasjere seg i lokalmiljøet. – I gjennomgangen her under omvisningen i Stortinget har jeg fortalt dere om dem som hadde et stort prosjekt å tro på, de som bygde landet, de som gjorde Norge til et sjølstendig og rikt land. Men den jobben er ikke avsluttet, vi har også store prosjekter i dag, og disse prosjektene trenger unge og engasjerte ledere.