Velkommen til generalforsamling i Haugerud IF tirsdag 14. april kl. 19.00

Vi inviterer alle medlemmer, foresatte og klubbens venner til årets generalforsamling; tirsdag 14. april kl 19.00 på klubbhuset. Vi starter med en diskusjon om "Områdeløft Trosterud/Haugerud" med Charlotte Sætre fra Bydel Alna som innleder og gjest. Hvordan ønsker vi å ha det her i nærmiljøet, som idrettslag og som beboere? Siden fortsetter vi med vanlige årsmøtesaker. Vel møtt! Ingen påmelding.

Alt er klart for generalforsamling i Haugerud IF. Dette er klubbens øverste organ som avholdes innen utgangen av april hvert år. I 2015 blir det slik:

Tid: Tirsdag 14. april kl. 19.00

Sted: Klubbhuset, Dr. Dedichens vei 23, bak ungdomsskolen.

Dokumenter kan lastes ned nederst i denne artikkelen.

Vi starter møtet med en diskusjon om “Områdeløft Trosterud/Haugerud”. Dette er en satsing som Bydel Alna har under planlegging og som skal involvere flest mulig av oss som bor her på Haugerud, Trosterud og Lutvann. Målet er å gjøre nærmiljøet til et bedre sted å bo ved å forbedre det fysiske og sosiale miljøet. Som en av de store fritidsaktivitetene her i området, stilles det forventninger til at Haugerud IF har mye å bidra med. Derfor stiller vi spørsmålet til årsmøtet: Hva ønsker vi av forbedringer her i området, for idretten og for hele befolkningen? Bli med og si din mening!

Generalforsamlingen skal behandle de vanlige sakene som klubbens vedtekter fastsetter; årsmeldinger, regnskaper og budsjetter. I tillegg skal det velges nytt styre for klubben, revisorer og andre verv. 

Denne gangen foreligger det et forslag fra hovedstyret om å vedta ny lov (vedtekter) for Haugerud Idrettsforening. Den nåværende loven er fra 1992 og mye har skjedd siden den gangen. I tillegg er idrettslag forpliktet til å revidere sin lov hvert fjerde år etter idrettstinget i Idrettsforbundet. Dette har ikke Haugerud IF gjort. Det ligger ingen store realitetsendringer i det nye forslaget til lov for klubben, men en tilpasning til realitetene og kravene som NIF stiller til lovene våre.

Klikk på titlene for å laste ned dokumenter til møtet (årsmelding og regnskap blir lagt ut rett i forkant av møtet):

Innkalling og foreløpig sakliste.

Forslag til ny lov for Haugerud IF.

Den gjeldende loven for klubben (fra 1992).

Arbeidsutvalgets forslag til budsjett for 2015.

Revisjonsrapport 2014.