Haugerud IF`s historie

Her kommer vi til å legge til Haugerud IF s historie fra start til idag. Det startet med litt spenning i 1970 og litt krangling med naboklubber.

1970 – Den spede begynnelse.

Haugerud IF ble stiftet i 1970. Det startet med en idrettskomite som ble opprettet i Haugerud Borettslag,s om senere skulle bli til Haugerud IF.  Vi fikk umiddelbare reaksjoner fra naboklubben Østmarka IL, som ønsket å stoppe etableringen.
Brevet som gjorde et forsøk på å stoppe etableringen av Haugerud IF kan du lese her: ostmarka-il-brev-til-tillitsmannsutvalget

Nedenfor finner du litt av aktivitetene som ble igangsatt i oppstartsfasen, samt andre sosiale arrangement som Rebusløp.
I Haugerud Nytt ble det også skrevet et tilsvar til Østmarka IL.

 

 

 

 

1971 – Den spede begynnelse.

Det første styrets tillitsvalgte var: Formann Rolf E. Halvorsen, nestformann Jan F. Sørensen, sekretær Per O. Sørum, kasserer Tore Granerud, styremedlem Odd E. Bergmann, varamedlemmer Olay Eriksrud og Roy Strand, gruppeledere: John Moe (orientering) og Tor Løvstad (fotball).

Det var mye å ta fatt i for det nye styret. Som utforming av medlemskort, fastsettelse av medlemskontigent, salg av supportereffekter, opprette kontakt med skolens foreldreforening samt husmorlaget.

Sportslig var det stor aktivitet.

O-gruppen hadde allerede i mars fått 48 medlemmer og i april arrangerte gruppen ”Vårgalloppen”, et kombinert terreng og gateløp for gutter og jenter. Gruppen var også den første til å representere klubben i internasjonal sammenheng da de deltok i i O-løp i Halden 25.april hvor det også var deltakere fra Danmark og Sverige.

Fotballgruppa trente miniputter 2 ganger i uken, blant annet i Lutvannsleiren. Det ble holdt intern turnering og de påmeldte lag spilte i kretsseriene for yngre lag.

Både den administrative og sportslige organisasjonen skulle bygges opp fra grunnen av, møtevirksomheten den første høsten var hektisk. Gruppestyrer for orientering og fotball ble også valgt denne høsten.

Behovet for P.R. både innad og utad ble dekket ved utgivelsen av kombinert medlems- og informasjonsblad. Det ble kalt HIF-NYTT, og ble delt ut til alle husstander i distriktet.

Haugerud IF arrangerte fest på ”Wembley” St.Hansaften. Det ble snekret dansegulv, boder for salg, pilkast, boksekast og lignende. Arrangementet ble en stor suksess og ga en god slump penger i kassa.

På møtet 4.oktober åpnet styret for 3 nye grupper. Håndball gruppe for jenter 10-14 år ble ledet av Turid Eriksrud og Marit Sørum, trimgruppe ble ledet av John Moe og Odd Enger og badmintongruppe ledet av Tore Granerud.

En stor inspirasjon for klubben og den viktigste begivenheten på Haugerud denne høsten var utvilsomt åpningen av skolens idrettshall den 1.november. Haugerud IF ble tildelt 4 timer treningstid. Haugerud IF fikk enda en ”familieforøkelse” denne høsten. Skigruppa ble tatt opp som medlem av Skiforbundet og kretsen den 22.oktober etter forberedende arbeid av John Moe og Per Sørum. Olay Eriksrud ble valgt til første leder med Odd Bekkevold som trener. Et imponerende viktig arbeid ble lagt ned dette første året i Haugerud IF sin historie som dannet et solid grunnlag for klubben sin videre utvikling.

1972 – Fortsettelsen – gruppene har nå kommet godt i gang

Fotballgruppa hadde vanskelige treningsforhold og ventet med lengsel på at Haugerudbanen skulle bli ferdig. Gruppen startet som en av de første i landet med jentefotball denne sommeren.

Haugerud IF sitt styre kunne med god samvittighet legge frem sin årsberetning og regnskap på den første ordinære generalforsamling den 9.mars 1972.

Rolf Erik Halvorsen som hadde vært en inspirator for alle i oppbyggingsfasen trakk seg etter dette første året, eller nesten 2 år hvis en tar med forhistorien.

Til nytt styre ble følgende valgt: Leder Odd Enger, sekretær Astri Sollenes og styremedlem Marit Sørum. Nestleder Jan F. Sørensen og kasserer Tore Granerud tok gjenvalg.

For gruppene møtte: John Moe (Orientering og Trim), Odd E. Bergmann (Fotball), Turid Eriksrud (håndball), Tore Granerud (Badminton) og Olay Eriksrud (Ski). Gruppelederne møtte med full stemmerett.

Medlemstallet lå nå på vel 300. Klubben fikk laget klubbmerke i stoff i fargene rødt og blått med symbolene orienteringsflagg, ski og ball som forenklet skulle markere de forskjellige idrettsgrenene klubben representerte.

Hovedstyret utga avis i mai, denne gang med navnet HIF-POSTEN med Frank Sørum som redaktør. Flere av de aktive og lederne gjennomførte ulike former for kurs, og Odd Enger laget utkast til klubblov. I løpet av høsten arrangerte klubben 3 bingokvelder på Trosterud skole. Bingo var et nytt fenomen her i landet, og det gikk rykter om at mange klubber hadde gjort store penger. For Haugerud IF ga det bare et beskjedent overskudd, kakelotteri ga bedre resultat.

Gruppene begynte dette året å holde egne årsmøter ved sesongslutt og valgte sine egne styrer. Gruppeformennene ble fortsatt valgt på generalforsamlingen.

Fra høstsesongens start fikk Haugerud IF 11 timer treningstid i Trosterud skoles idrettshall, men bare 6 timer i hel hall.

1973 – et skritt tilbake og flere frem

Et skritt tilbake for klubben var det når vi foran høstsesongen fikk melding om at Haugerudhallen skulle stenges for trening. Skolen hadde for liten plass og hallen skulle brukes som undervisningslokale frem til jul. Haugerud IF fikk til et kompromiss som gjorde at de fikk bruke halve hallen mot at vi tillot alle skoleelever trene selv om de ikke var medlemmer av Haugerud IF. Dette var årets tilbakeskritt, men heldigvis var det fremskritt på flere områder.

Trimgruppa fikk treningstid på Haukåsen skole og badminton fikk treningstid i den nye Ekeberghallen. Planer for bygging av idrettsbane ved Trosterud/Haugerud skole skulle legges og klubben valgte et eget styre for å administrere dette.

Håkon Spilsberg foreslo å bygge hoppbakke på Haugerud og med styrets godkjennelse gikk han til oppgaven med stor entusiasme. Trimgruppa la frem planer om anlegg av trimløype mellom Haugerud og Rundtjern. Håndballgruppa tok også i mot gutter for første gang.

HIF-NYTT ble utgitt igjen under sitt ”gamle” navn.

1974 – Haugerud IF markerer seg

Fra nyttår igjen var Haugerudhallen åpen for ordinær trening igjen. Klubben hadde etter styrets menig fått alt for lite treningstid og etter noen runder med skoleadministrasjon fikk vi noen flere timer. HIF-NYTT kom ut i 3 utgaver dette året, mai, september og desember.

Fotballgruppa startet, som en av de første i Oslo, med jentefotball denne sommeren. Jentene spilte privatkamper mot guttelag.

Sent på høsten åpnet trimløypa etter mange nedlagte dugnadstimer fra klubbens medlemmer. Badminton og håndball gruppene var i stor vekst, men dessverre så var det igjen problemer med Haugerudhallen, denne gang var det vannlekkasje som førte til at klubben igjen fikk klare seg med halv hall.

Aftenposten hadde i november en større reportasje om Haugerud IF i en serie om idrettslag i drabantbyene. Dette var klubbens første reportasje i Aftenposten.

1975 – Vårt første runde år

Medlemstallet var nå passert 500. Gruppestyrene ble gitt større selvstendighet og skulle blant annet utarbeide egne budsjettforslag. Hoppbakken stod ferdig ved årskiftet, men det var vanskelig til å få folk til å organisere hopptrening.

Oslo kommunes 5 års gave til Haugerud IF var ferdigstillelse av Haugerudbanen på høstparten. Anlegget omfattet utendørs håndball og fotball bane, men det var små muligheter for å drive friidrett.

Klubben fikk tildelt treningstimer i nye Lutvann skoles gymsal, men aktiviteten i gruppene var så stor at tildelte timer allikevel ikke dekket behovet.

To av badminton gutta tok sølvmedalje i junior NM.

Trimløypa Haugerud – Rundtjern var klubbens jubileumsgave til seg selv og til folket i nærmiljøet.

1976 – Savnet etter klubbhus melder seg

Trimløypa ble dette året lysløype og kunne dermed brukes både sommer og vinter.

HIF-NYTT kom ut på nytt igjen etter litt vaskeligheter med å få folk til å gjøre jobben, men med Gerda Torvildsen som redaktør ble det allikevel utgitt 2 nummer i løpet av året.

Både hovedstyret og gruppestyrene begynte å føle savnet etter et fast møtelokale uten at noen konkrete planer ble lagt for å få til dette.

1977 – Klubbfarger stadfestet

Endelig skjedde det noe i hoppbakken da klubben fikk hovedinstruktør fra idrettshøyskolen som arrangerte hoppskole for barn med lokale ledere.

Nødvendige og ønskelige endringer ble gjort i foreningens lover og det ble vedtatt at klubbens farger skal være rødt og blått.

Haugerud IF inngikk et samarbeide med Senter Sport om utgivelse av HIF-NYTT og bladet kom ut hele 4 ganger dette året.

Et møtelokale i Haugerudsenteret ble stilt til disposisjon hver onsdag for Haugerud IF og styrenes møter ble avholdt der.

Friidrettsgruppe ble etablert, men på grunn av mangler på treningsbane stilte deltagerne bare opp i terrengløp og stafetter.

Badmintongruppen ble tildelt NM for ungdom som gikk i Ekeberghallen. I dette mesterskapet ble Tomm Eriksen tredobbelt norgesmester og ble med det klubbens første norgesmester.

1978 – Landets første kvinnelige dommer

Fotballgruppa markerte seg med å få landets første kvinnelig dommer, Lisbeth Olsen. De hadde også landets yngste kretsdommer i Bjørn Solberg.

Haugerud IF markerte seg også dette året med at vi fikk kretsmestere i alle klubben grupper.

 1979/1980