Bydel Alna

kart-med-bydelenBydel Alna (BAL) er bydelen hvor Haugerud IF holder til. Vi ligger omtrent i midten i en bydel som strekker seg fra Teisen i vest til Ellingsrudåsen på grensa mot Lørenskog. Den nordlige grensa går midt i dalen, ved Alnabru, og i sør er det Østmarka som er yttergrense.

Bydel Alna har som oppgave å drive lokalsamfunnsutvikling og levere tjenester til innbyggerne, f.eks. innenfor helse og sosial. Bydelene i Oslo har mange av de oppgavene i Oslo som kommuneadministrasjonen har i mindre kommuner. Bydel Alna har Bydelsutvalget med leder Knut Røli som øverste politiske organ. Administrasjonen som ligger på Furuset, ledes av bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

Bydelen er en veldig nær og viktig samarbeidspartner for Haugerud IF, og Bydelen støtter mye  frivillig virksomhet i området vårt. I 2015 signerte Bydel Alna og Haugerud IF en samarbeidsavtale over flere år. Avtalen skal bidra til å videreutvikle Haugerud IF som idrettsklubb og aktør i lokalsamfunnsutviklingen på Trosterud/Haugerud, i samarbeid med Bydel Alna.

De siste årene har Haugerud IF mottatt økonomisk støtte over frivillighetsmidlene i bydelen til aktiviteter som Ferieåpen hall, vinterdrift på Haugerudbanen og til utvikling av idrettsparken, bl.a. cricketpitcher og innbytterbenker på fotballbanen.

Leder og nestleder i Bydelsutvalget i Alna, Knut Røli (t.h.) og Monique Nyberget Hiller (t.v.) stilte opp også da Haugerudbanen skulle gjenåpnes. Her sammen med byrådssekretær Anders Røberg-Larsen.
Leder og nestleder i Bydelsutvalget i Alna, Knut Røli (t.h.) og Monique Nyberget Hiller (t.v.) stilte opp også da Haugerudbanen skulle gjenåpnes. Her sammen med byrådssekretær Anders Røberg-Larsen.

Bydel Alna har nå vedtatt at det skal gjennomføres et «Områdeløft» for Trosterud/Haugerud. I slike prosjekter er samarbeid mellom bydel og frivillige organisasjoner et viktig grep, og Haugerud IF vil bli en viktig partner i områdeløftet. Områdeløftet vil inngå som et satsingsområde innenfor de ti nye årene med Groruddalssatsingen, som ble innledet i 2017.

Bydel Alnas hjemmesider.

Her kan du følge det politiske arbeidet i Bydelsutvalget og bydelen.

Mer om Områdeløft Trosterud/Haugerud.

Les om Groruddalssatsingen her.