For å forebygge mobbing

Idretten skal være et trygt sted å være. Haugerud IF har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere skal alltid reagere på slik oppførsel, og har også et ansvar for å fange opp slik oppførsel. Klubben skal ha et miljø som er tolerant og inkluderende. Mobbing er dessverre vanlig, både blant barn og voksne. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke signaliserer du at mobbing er akseptert. Slik gjør du dersom du oppdager mobbing:

• Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den. Stopp eventuelt den pågående
aktiviteten eller ta partene ut av aktiviteten for en samtale med en gang.

• Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Forsøk å få så mye
informasjon som mulig uten at dette blir ubehagelig for den som blir mobbet. Husk at den som blir
mobbet, som regel underdriver mobbingen.

• Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget, orienter dem om situasjonen og hva du har
observert.

• Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en og en om gangen. Gi
klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny samtale etter
en stund.

• Om mobbingen foregår i en aldersgruppe der de er klar over sine handlinger, er det viktig å
orientere dem om hvilke verdier klubben jobber etter. Orienter den/de som mobber om
verdigrunnlaget til klubben; om å skape glede for alle som er involvert i klubben og hvordan man
opptrer som et forbilde for de yngre i klubben.

• Mobbesituasjoner skal følges opp til de stopper helt.

Om du ønsker å laste ned retningslinjene på pdf, klikk her.