Klubbens økonomi

Klubbens regnskaper legges fram og godkjennes på årsmøtene, og dette er offentlige dokumenter. Alle som vil se hva vi bruker pengene til og hvor de kommer fra, kan finne årsregnskapene på hjemmesidene våre.

Haugerud IF hadde i 2019 en samlet omsetning opp mot fem millioner kroner, omlag det samme som året før. Dette er tall som omfatter all virksomhet i klubben; hovedstyret, gruppene og alle prosjekter.

Klubbens inntekter kommer hovedsakelig fra tre kilder; offentlig støtte, kontingenter og treningsavgifter fra medlemmene og prosjektstøtte fra private fonds og stiftelser. Vi er i den situasjonen at Oslo kommune har gode støtteordninger for idrett, særlig for aktiviteter for barn og ungdom. I tillegg holder vi til i en del av Oslo, Bydel Alna, som har prioritert å støtte frivillighet og idrett med økonomiske tilskudd.

Haugerud IF er en vesentlig bidragsyter til gjennomføring av Områdeløft Trosterud Haugerud, og dette betyr at klubben får støtte til en rekke prosjekter som gjennomføres innenfor rammene av Områdeløftet. Bydelen og klubben har en flerårig samarbeidsavtale der innholdet blir bestemt fra år til år.

I 2019 ble også Haugerud IF valgt ut som «foregangsklubb» i Oslo idrettskrets sitt prosjekt «Idrett for alle». Gjennom dette prosjektet mottar vi økonomisk støtte for å utvikle klubben, lage nye aktiviteter, involvere flere barn og unge – og til en rimelig penge.

Selv om vi får inn betydelige beløp på kontingenter og treningsavgifter fra medlemmene, har vi som policy å prøve å holde lage avgifter for medlemmene og deltakerne på aktivitetene. Dette gjør vi for å få med flest mulig og for å unngå å ekskludere barn og unge på grunn av familieøkonomi. Vi opererer i et område av Oslo med forholdsvis mange familier som har lav husholdningsinntekt.

Det viktigste grepet for å få økonomien til å gå rundt i klubben, er at så mye arbeid utføres på frivillig basis av ledere, trenere, foreldre og venner av klubben.

Hva klubbens penger går til, varierer fra gruppe til gruppe og fra prosjekt til prosjekt. Påmelding til turneringer og kamper, forsikringer og lisenser, kjøp av utstyr til spillere og lag, kjøp av treningsutstyr, overgangsgebyrer, kurs for trenere og ledere, vedlikehold av anleggene, betalte instruktører, klubbhuset, regnskapsførsel, medlemsregister, internett, sosiale aktiviteter osv.

Klubben har noen deltidsansatte medarbeidere; prosjektledere og noen trenere som er deltidshonorert. Styret jobber for å skaffe penger til en heltidsansatt på klubbkontoret til å ta seg av prosjektoppfølging, klubbutvikling, oppfølging av gruppene, samarbeidstiltak osv. Driften er i dag for stor, og karvene til idrettslagene for omfattende, til at aktiviteten bare kan utføres av frivillige kretser.