Innmelding og varighet

Innmelding i klubben skjer skriftlig. Det kan enten gjøres via nettet, der man fyller ut et skjema og sender inn, eller ved å fylle ut et innmeldingsskjema på papir og levere det til en kontaktperson for klubben. Medlemskapet er gyldig først når kontingenten er betalt.

Vanligvis blir man medlem både i klubben og i en undergruppe, dvs. den gruppa man ønsker å være aktiv i. Man kan være medlem av og aktiv i flere grupper samtidig, og da betaler man medlemsavgiften bare én gang (pr. år).

Her er det generelle innmeldingsskjemaet på klubbens hjemmesider.

Noen av gruppene har egne, lignende innmeldingsrutiner.

Når man blir medlem, godtar man at navn og bilde kan bli brukt i klubbens informasjonsarbeid (trykksaker, hjemmesider, Facebook osv) og at man blir registrert i medlemslista og i idrettens registre over utøvere.

Medlemskapet gjelder til det blir sagt opp skriftlig. Erfaringsmessig er det en del som slutter som aktiv uten å melde fra til klubben at man vil slutte som medlem. Et medlem som skylder kontingent for to år, blir automatisk strøket fra listene. Før dette vil medlemmet ha fått flere purringer på kontingenten.