For utøvere

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere i klubben. Retningslinjene er forventninger til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben. Utøvere i klubben skal også: Alle utøvere i Haugerud F skal bidra til Fair play-holdninger for seg selv og andre utøvere og virkeliggjøre klubbens virksomhetsidé; «Haugerud IF skaper allsidig idrettsglede, er en synlig klubb i nærmiljøet og fremmer sosiale nettverk, aktivitet og frivillighet» og klubbens verdigrunnlag:


• Vise gode holdninger og være positiv

• Respektere hverandre – Vise respekt ovenfor lagkamerater og motstandere

• Vise lojalitet mot klubb og trenere – Ikke gjør noe som strider imot klubbens verdier

• Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre – Hjelp lagkameraten din når hun/han trenger det!

• Følge klubbens regler

• Være ærlig overfor trener og andre utøvere – Vis god Fair play-ånd ved å være ærlig mot alle

• Ta ansvar for godt samhold – Inkluder alle på laget og pass på at ingen føler seg utenfor

• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til – Gi beskjed i god tid om du ikke kan møte opp
på trening eller andre arrangementer du har forpliktet deg til

• Møte opp i god tid før trening og gi beskjed til trener om du blir forsinket

• Vise engasjement – Still spørsmål til trenere og gi 100% innsats på hver trening/kamp

• Være stolt av din egen innsats – Anerkjenn den innsatsen du har lagt ned for deg selv og/eller laget

• Anerkjenne andre sin innsats – Skryt av lagkamerater og motiver dem til å vise like godt
engasjement som deg selv

• Ta ansvar for miljø og trivsel – Vær en god «Haugerud-representant» både på og utenfor banen

• Være et godt forbilde for de yngre medlemmene i klubben og hjelp alle rundt deg med å være en
god «Haugerud-representant»

• Reagere på mobbing eller annen atferd som ikke er i tråd med klubbens verdier – Si i fra til en
voksen om du ser eller opplever mobbing.

Ønsker du å laste ned retningslinjene på pdf, klikk her.