For alkohol og narkotika

Haugerud IF tar utgangspunkt i de retningslinjer for alkohol som er laget av Norges Idrettsforbund. Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer, representanter og andre frivillige i klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol. Klubben har naturligvis absolutt nulltoleranse for alle illegale rusmidler. Vi skal arbeide bevisst for at bruk og salg av narkotika ikke finner sted i klubbens anlegg og i tilknytning til våre arrangementer. I punktene nedenfor er alkohol spesielt omtalt, siden dette er det legale rusmiddelet og det som er mest utbredt og akseptert. Men alle punktene gjelder også narkotika.

Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant, annen frivillig eller engasjert leder/trener skalkomme påvirket til trening, konkurranse, seminar eller andre aktiviteter som er arrangert av Haugerud IF.

• Ansvarlige for reise i regi av Haugerud IF skal alltid være edru.

• Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær
med barn og unge.

• Tribunekulturen rundt idrettsanleggene våre skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På
tribunene og rundt fotballbanen og hallen det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til
konkurranseaktiviteter.

Haugerud IF og medlemmene i klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i
organisert aktivitet hos oss, skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i Haugerud IF.


Foresatte som overleverer ansvaret for barna sine til idretten, gir en tillitserklæring som må
behandles med respekt. Ansvarpersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn
og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte
og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss, og alltid har klubbens
verdi om å være et forbilde i tankene når vi representerer klubben.

Retningslinjene innebærer ikke forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller
representanter over 18 år/20 år mot å drikke alkohol i situasjoner der men er privatpersoner. I sin
klubbrolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med «Retningslinjer alkohol», vedtatt av Idrettsstyret.
Lenke: https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

Om du ønsker å laste ned retningslinjene via pdf, kan du klikke her