Lønnsrutiner

Alle typer honorarer og lønn som går ut fra grupper eller prosjekter i Haugerud IFs navn, skal rapporteres inn til skattemyndighetene i tråd med myndighetenes regler.

Honorarer inntil kr. 10.000 pr. år pr. person fra Haugerud IF (samlet fra klubben) er skattefrie, men de skal likevel kjøres i lønnssystemet vårt og rapporteres inn til skattemyndighetene.

All honorarer og lønninger utbetales via PowerOffice og administreres av regnskapsfører Balal Bhatti. Han sikrer at vi følger alle regler og rutiner. Dette inkluderer å beregne arbeidsgiveravgift (+14,1%) og feriepenger.

Den som skal ha utført en lønnsutbetaling, sender et utbetalingsoppdrag til Balal Bhatti på denne adressen: balal@qaas.no (ikke bruk fakturaadressen til denne typen utbetalinger). Oppdraget må inneholde:
· Beløpet som skal utbetales (brutto) og hvordan beløpet er framkommet (timelønn, timer, kontrakt e.l.)
· Hvilken gruppe (avdeling) eller prosjekt som skal belastes.
· Personlige opplysninger som Balal trenger: Navn, personnummer, postadresse, e-postadresse, mobil og bankkontonummer. Hvis vedkommende har fått lønn utbetalt tidligere fra klubben, trenger man ikke sende personlige opplysninger på nytt.

Haugerud IF utbetaler all lønn pr. den 15. i hver måned. Balal trenger noen dager på utregning osv, så for å være på den sikre sida bør oppdrag sendes Balal seinest rundt den 8. i samme måned.

Når lønn blir overført til dem det gjelder den 15. i en måned, går det samtidig en e-post til alle med lønnsslipp. Slippen er passordbeskyttet, og passordet er oppgitt i e-posten til hver enkelt.

Her er et skjema som kan lastes ned og brukes til å sende inn lønnsoppdrag.