Utvalg og komiteer

Både hovedstyret og idrettsgruppene kan oppnevne arbeidsgrupper og komiteer til å ta seg av konkrete oppgaver eller følge viktige prosesser. Når dette skrives, har klubben en jubileumskomité i arbeid for å legge rammene for 50-årsjubileet. Denne komiteens mandat utløper når jubileet er over.

Vi har også ei arbeidsgruppe som skal følge prosessen med bygging av nye idrettsanlegg og skoler på Haugerud. Nå som detaljreguleringen er i gang, blir problemstillingene mer konkrete. Anleggene skal utformes slik at de er mest mulig hensiktsmessige for brukerne, dvs. skolene på haugerud og Haugerud IF. Da trenger vi spesialkunnskap som de ulike gruppene sitter på for sine respektive idretter. Denne arbeidsgruppa består derfor av representanter fra de idrettsgruppene som skal bruke de nye anleggene. Klubbens nestleder, Eva Sjue, er leder for arbeidsgruppa.

Bildet nedenfor viser en skisse over hvordan “nye Haugerud” KAN bli.