Klubbens lover

Haugerud IFs lov er basert på lovnorm vedtatt av Norges Idrettsforbund og blir oppdatert på neste årsmøte dersom det blir gjort endringer fra Idrettsforbundet side.

Loven starter med klubbens formålsparagraf og organisasjonsmessige tilhørighet og fortsetter med bestemmelser om medlemskap, tillitsvalgte, økonomi, styrende organer osv.

Den gjeldende loven ble vedtatt på årsmøtet 26. mars 2020.

Her kan du laste ned Lov for Haugerud IF – vedtatt på årsmøte 26 mars 2020