Prosjektledere

 

Årsmøtet, hovedstyret og AU kan oppnevne ansvarlige personer for enkeltoppgaver i klubbens, knyttet til prosjekter, drift av anlegg og andre oppgaver som må løses.  Slike tillitsvalgte og prosjektansvarlige kan trekkes inn i styremøter, AU-møter og andre sammenhenger der man finner det hensiktsmessig.

Prosjektledere kan være både deltidsansatte og frivillige. I arbeidsavtalen eller oppdragsvedtaket angis det oppgavene som skal løses, hvilke fullmakter vedkommende har og hvem man skal rapportere til. Det skal også være spesifisert hvilket tidsrom oppdraget gjelder for.

Prosjektledere oppnevnes vanligvis for aktiviteter som er mer kortvarige, som ikke er organisert som undergruppe eller som ikke har en styringsgruppe eller et styre til å lede arbeidet.